Rådgivning om skadedyr

Lad Skadedyr-ID hjælpe med rådgivning om dit skadedyrproblem.

Skadedyr-ID kan rådgive om insekter og lignende smådyr, der optræder som skadedyr i tilknytning til mennesker og boliger, dyrehold og virksomheder.
Rådgivning fra Skadedyr-ID er uvildig og fortrolig.

Rådgivning fra Skadedyr-ID bygger på:
♦   viden om skadedyr og de enkelte arters vidt forskellige levevis og adfærd.
♦   viden om integreret forebyggelse og bekæmpelse, som det bærende princip i
moderne, effektiv skadedyrbekæmpelse.

♦   viden om bekæmpelsesmidler
♦   viden om ikke-kemiske metoder til bekæmpelse og forebyggelse
♦   praktisk erfaring med skadedyrbekæmpelse

Rådgivningen kan typisk være:
♦   hjælp med konkrete anvisninger på, hvad du skal gøre
♦   hjælp til at spore dig ind på, hvor dyrene kommer fra
♦   uddybende vejledning og svar på dine spørgsmål i forlængelse af identifikation af skadedyrprøve
♦   konklusioner og anbefalinger på baggrund af en besigtigelse, som Skadedyr-ID har udført på lokaliteten 

Eksempler på ydelser, som Skadedyr-ID kan tilbyde:
♦   Telefonkonsultation med råd og vejledning om håndtering af skadedyrproblem.
♦   Telefonkonsultation samt svarbrev med råd og vejledning om håndtering af dit skadedyrproblem.
♦   Besigtigelse på lokalitet for undersøgelse af skadedyrproblem og rådgivning.
♦   Skadedyr-ID er fleksibel – jeg kan også hyres til andre typer små og store opgaver

Priser:
♦   Telefonkonsultation – modul á 15 minutter: 400 kr. inkl. moms.
♦   Besigtigelse: Pr. time 1.125 kr. inkl. moms, plus kørsel.
♦   Andre ydelser: pris efter aftale

Du er altid velkommen til at kontakte Skadedyr-ID