Mette Knorr


Jeg har en årrække (1995-2010) været ansat ved Statens Skadedyrlaboratorium.
Siden 2011 har jeg arbejdet, som selvstændig biolog, i mit firma Skadedyr-ID.

Mine arbejdsområder ved Skadedyrlaboratoriet var:

♦  Skadedyrlaboratoriets konsultationstjeneste
            ◊  Identifikationer af skadedyrprøver fra private og virksomheder 
            ◊  Personlig rådgivning om skadedyr i hjemmet til private borgere 
            ◊  Rådgivning af offentlige og private virksomheder om skadedyr og metoder til bekæmpelse
♦  Praktisk skadedyrbekæmpelse i forbindelse med undersøgelser og forskning
♦  Effektivitets-undersøgelser af insektmidler ( i laboratorium og i stor feltskala)

♦  Effektivitets-undersøgelser af ikke-kemiske midler mod insekter
♦  Forskning i skadedyrs resistens mod insektmidler
♦  Vurdering af dokumentation for effektivitet af insektmidler til godkendelse hos Miljøstyrelsen
♦  Vurdering af brugsanvisninger på etiketter til insektmidler.

Nogle af mine artikler o.a. udgivelser
♦    “Retningslinjer for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme”. M. Knorr & H. Skovgård, 2016, Pdf udgave af “Retningslinjer for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme”.  Link i Husdyrgødningsbekendtgørelsens Kapitel 13, § 48, via Miljøstyrelsen på husdyrvejledning.mst.dk  
♦    “Interwiewundersøgelse om skadedyrsproblemer på danske minkfarme”. M. Knorr, A.Rasmussen & K.S. Larsen, 2015, Faglig Årsberetning 2014 s. 175-182, Kopenhagen Forskning.
♦    “Minkfarme og skadedyr – en interwiewundersøgelse”. M. Knorr, A.Rasmussen & K.S. Larsen,
Rapport 2014, ISBN nr. 978-87-997912-0-0, Pdf udgave af rapport.
♦    “Kom sommerens flueplage i forkøbet”. M. Knorr, Dansk Pelsdyravl, April 2012 s. 50-53  Dansk Pelsdyravl 2012.
♦    “Skadedyr i ejendomme, arter og skade – ejendomsservice”, M. Knorr og J. Lodal, Undervisningsministeriet 2011. Kompendium på www.emu.dk
♦    “Skadedyr i ejendomme, problemløsning – ejendomsservice”, 2011, J. Lodal og M. Knorr, Undervisningsministeriet 2011. Kompendium på www.emu.dk
♦    “Skovflåten bærer farlig smitte fra mus til mennesker”, M. Knorr,
Dansk Biavl 2010, nr. 3-4, s. 61-64
♦    “Sådan kæmmer du lus ud af håret”, M. Knorr 2008, Skadedyrlaboratoriets vejledninger, link til kæmmevejledning
♦    “Insekticidresistens hos danske hovedlus”. M. Kristensen, A. Rasmussen M. Knorr og J.B Jespersen, Skadedyrlaboratoriet 2005. 
♦    Kristensen, Knorr, Rasmussen & Jespersen 2006, ‘Survey of Permethrin and Malathion Resistance in Human Head Lice Populations from Denmark’, Journal of Medical Entomology, vol. 43, nr. 3, s. 533-538.
♦    Kristensen, Jespersen & Knorr 2004, ‘Cross-resistance potential of fipronil in Musca domestica’, Pest Management Science, vol. 60, nr. 9, s. 894-900.
♦    Kristensen, Knorr, Spencer & Jespersen 2000, ‘Selection and Reversion of Azamethiphos-Resistance in a Field Population of the Housefly Musca domestica (Diptera: Muscidae), and the Underlying Biochemical Mechanisms’, Journal of Economic Entomology, vol. 93, nr. 6, s. 1788-1795