Identifikation af skadedyr

Send en prøve med dyr eller skadet materiale til Skadedyr-ID og få hjælp til at identificere dit skadedyrproblem. Så er du hurtigt klogere på, hvad du kan gøre.

Juli og august måned:
Kontakt venligst Skadedyr-ID på mobil 23 74 74 90 før du sender en skadedyrprøve

Skadedyr-ID har ekspertise til identifikation af dyr og spor efter dyr som myrer, kakerlakker, fluer, lopper, klannere og andre biller, møl, lus, væggelus, borebiller, husbukke, lagerskadedyr og andre smådyr i og omkring boliger og virksomheder.

En sikker identifikation kan bl.a. afklare: 
Er det et skadedyr eller et helt uskadeligt smådyr?
♦ Hvilken type problemer giver skadedyret, og hvor vigtigt er det at bekæmpe det?
Hvor kommer dyrene fra, og hvordan kan du stoppe deres formering og spredning?
♦ Kan du selv bekæmpe skadedyrene med enkle metoder og midler?
♦ Har du brug for professionel hjælp til at bekæmpe skadedyrene?

Praktiske oplysninger om skadedyrprøve til identifikation:

1. Indsamling/prøvetagning
– Send gerne mere end et dyr og hele dyr, hvis det er muligt.
– Måske kan du kun finde en lille stump af et dyr – nogen gange er det dog nok, til at afklare et problem.
– Prøver med dyr, som har ødelagt materialer, kan evt. vedlægges lidt af det ødelagte.
– Smådyr fanget på tape sættes fast på papir. Luk ikke tape sammen om begge sider af dyret!

2. Forsvarlig indpakning
– Indpak dyr/prøve forsvarligt. Små dyr kan kravle ud og breve kan blive klemt og dyrene knust.
 Dyrene må ikke rasle rundt: læg løst krøllet køkkenrulle ned i æsken (brug ikke vat)
– Bløde larver kan udtørre: giv disse fugtig (ikke våd!) køkkenrulle med ned i bøtten.

3. Print ud og vedlæg udfyldt  Skema til skadedyrprøve 
– Udfyld gode og let læselige kontaktoplysninger

– Postadressen til Skadedyr-ID står på skemaet

4. Pris og betaling
– Normalpris pr. prøve er 400 kr. inklusive moms (heraf moms 80 kr.)
– Faktura bliver sendt sammen med svar på identifikation, og beløbet bedes betalt inden 8 dage.
– Hvis prøven ikke kan ekspederes til normalprisen, tager Skadedyr-ID kontakt og aftaler en ny pris/omfang af identifikationen, før arbejdet bliver udført.

5. Svar på identifikation
– Svar på identifikation af skadedyrprøven bliver sendt med e-mail (alm. brev, hvis ønsket).
– Svaret indeholder 1) resultat af undersøgelsen, og 2) kort kommentar til, hvad det er for et skadedyr.

Kontakt gerne Skadedyr-ID ved tvivl eller behov for nærmere aftale vedrørende en skadedyrprøve.